İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Pozitif sondaj olarak, doğru ve verimli bir çalışmanın ancak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında gerçekleşebileceğine inanmaktayız. Tüm bu süreçlerde;

 • Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun, mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda sektörel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek oluşabilecek iş kazalarını önlemeyi ve iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli olarak geliştirebilmeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm ekipmanları en doğru ve verimli şekilde kullanmayı,
 • Çalışılacak projelerin başlangıcından bitimine kadar oluşabilecek iş kazalarının önceden analiz ve değerlendirilmesi yapılarak gerekli ekipmanlarla önlemler almayı,
 • En üst birimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusunda önlemler ve eğitimler almasını sağlayarak iş sağlığı ve güvenliği sorumluluğu oluşturmayı ve bu bilinci arttırmayı hedeflemektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Vizyonumuz

 • Çalışmalarımızda oluşabilecek iş kazalarını ve olumsuzlukları asgari düzeye indirmek,
 • Her projede iş kazası risklerini öngörerek güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları sağlamak,
 • Sektörel tüm yenilikleri, araştırmaları ve gelişmeleri yakından takip etmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği sorunlarına çözüm getirmek,
 • Acil durumlarda, iş sağlığı ve güvenliği risk yönetimini sağlamak,
 • Doğru ve verimli çalışma ortamını destekleyecek şekilde çalışmalarımızı düzenlemek ve organize etmek,

ilkelerinden oluşan vizyonumuz ile sadece günümüzde değil gelecekte de ülkemiz için sağlam izler bırakan bir firma olmayı hedefliyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Misyonumuz

Toplumsal sorumluluk ve çevreye duyarlılık konularında bilinçli ve kaliteli çalışma anlayışını kendine görev edinen Pozitif Sondaj;

 • Faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerine uymayı,
 • Tüm personelinin iş sağlığı ve güvenliği sorumluluk ve bilinci içinde çalışmasını sağlamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği standartlarını sürekli olarak geliştirmeyi,
 • Çalışmalarından iş sağlığı ve güvenliği ve taahhüdünü sürekli takip ederek uygulanabilirliğini sağlamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği beklentilerine ve sektör ihtiyaçlarına duyarlı kalarak sektöründe lider şirket olmayı başlıca misyon edinmiştir.