İnsan Kaynakları

Pozitif Sondaj olarak başarıya uzanan yolun sağlam bir takım çalışması gerektirdiğine dolayısıyla en büyük sermayemizin çalışanlarımız olduğuna inanmaktayız. Bu anlayış doğrultusunda standartlarımızı yüksekte tutarak çalışanlarımıza kendilerini değerli ve güvenli hissettikleri bir çalışma ortamı oluşturmak en büyük hedeflerimiz arasında yer almaktadır. İhtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi ve yapılan performans değerlendirmeleri ile çalışanlarımızın hem kariyer hedeflerine hem kişisel gelişimlerine destek olmaktayız. İnsan haklarına saygılı yaklaşımımız ile din, ırk, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanlarımızın eşit olduğu prensibi ile hareket etmekteyiz.

Firmamızda çalışan seçimi yapılırken işin gerekliliklerinin yanı sıra, hayalleri olan, gelişime açık, firma kültürümüzü benimseyerek projelerimizi geliştireceğine inandığımız adaylar ön planda tutulmaktadır.

Vizyonumuz, misyonumuz ve çalışmalarımız doğrultusunda:

  • Yenilikçi ve insan odaklı İnsan Kaynakları uygulamamız doğrultusunda kendini geliştirmeyi hedefleyen, kurum aidiyeti ve motivasyonu yüksek insan gücünü firmamıza kazandırmayı,
  • Hayal gücü yüksek, yaratıcı, çağdaş ve ekip çalışmasında başarılı bireylere firmamızda yer vererek değerlerimize değer katmayı,
  • Çalışmalarımızı topluma, çevreye ve etik kurallarına uygun şekilde gerçekleştirmeyi,
  • Çalışanlarımızın ve çalışılan bölgelerde yaşayan yerel halkın düşüncelerine değer vererek bu doğrultuda firmamızı geliştirmeyi,
  • Karşılıklı güvene ve saygıya dayanan bir ortamda çalışmalarımızı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

İş başvurusu yapmak için cv’nizi ik@pozitifsondaj.com.tr adresine iletebilirsiniz.