Pozitif Sondaj, üç sondör kardeş tarafından 2007 yılında yurt içi ve yurt dışı maden arama sondaj hizmet amacıyla kurulmuştur. Kısa zaman içerisinde sondaj hizmetleri pazarında istikrarlı bir büyüme gösteren şirketimiz sektörde sağlam bir yer edinmiştir.

Pozitif Sondaj sektöründe uzun yıllar sektörün operasyonel kadrosunda farklı konumlarda hizmet vererek yetişmiş, yurtiçi ve yurtdışında uluslararası projelerde görev almış, operasyon bileşenlerini iş güvenliği, sağlık, halkla ilişkiler çerçevesinde değerlendirebilen ekibi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ankara'da yerleşik bulunan şirketimiz, yetişmiş personeli, işe ve koşullara uygun ekipmanlarıyla, Türkiyede ve dünyanın herhangi yerinde proje kapsamına uygun sondaj hizmetini teslim edebilecek yetkinliğe sahiptir.

2007 yılında bir adet karotlu sondaj makinesi ile Ankara Ostim’de hizmet vermeye başlayan Pozitif Sondaj, makine parkı kapasite artırımı yatırımına paralel olarak, yönetim ve operasyon kadrosunu da gerek kendi yetişdirdiği ve gerekse sektörde tecrübeli elemanların çalışmak istedikleri şirket haline gelmenin avantajı ile genişletmiştir. Artan iş ve çalışan yapısına paralel olarak Pozitif Sondaj idari merkezinide Ankara Çukurambarda Arma Plazada üç adet iş yerinin bir araya getirildiği geniş ve modern ofisinde devam ettirmektedir.

Pozitif Sondaj hizmet verdiği sektörde teknolojinin getirdiği tüm imkânları uygulayan, güvenilir, işveren odaklı ve kaliteli hizmet veren, işveren ve çalışanlarının haklarına saygılı, sektöründe nitelikli çalışanlar yetiştiren, yenilikçi ve sürekli kendini geliştiren bir kuruluş olma hedef ve felsefesini benimsemiştir.

Pozitif Sondaj'ın hizmet öncelikli hedefleri; çevre, iş güvenliği ve işçi sağlığı uygulamalarına sahip olmak; sosyo ekonomik açıdan işin başlangıcından teslimine kadar olan süreçte ve iş teslimi sonrası, katma değer sağlamaktadır.

Pozitif Sondaj Karotlu, Ters-Sirkülasyon (Havalı) ve Çok-Amaçlı Sondaj Makineleriyle hizmet vermektedir. Şirket, sondaj hizmetlerinde kullandığı sondaj makinelerinin üretimini ve bakımını grup firması MBEF aracılığı ile gerçekleştirmektedir. Üretimi ve sarf malzemeleri MBEF şirket bünyesinde gerçekleştirilen sondaj makinelerinin kapasite artırımı ve teknolojik yenilikler proje gereksinimlerine uygun olarak düzenlenebilmektedir. Günümüz koşullarında, Pozitif Sondaj'ın sahip olduğu uzmanlıkla; makine delgi kapasite artırımı, kullanılan tijlerin birbirini taşıma kapasitesiyle sınırlanmaktadır.

Grup şirketi MBEF Mühendislik ve Tasarım Bölümü, şirketin sahada gerçekleştirdiği sondaj işlemlerinden aldığı geri bildirimlerle, sondaj makinelerinin üstün gelecek sürümlerini üreterek müşterilerinin daha güvenli, çevresel etkisi azaltılmış, verimlilik anlamında geliştirilmiş makine ve ekipmanla hizmet almasını hedeflemektedir. MBEF, zaman içerisinde kendi üretimi olan makine ve ekipmanların üstün sürümlerini üretmesinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışı tedarikçilerinden aldığı malzemelerin geliştirilmesi için de sürekli geri bildirim yapmaktadır.

Vizyon & Misyon

Vizyonumuz: Sektörümüzde yurtiçinde ve yurt dışında, güvenilir ve kaliteli hizmet verebilecek, lider bir kuruluş olmaktır..

Misyonumuz: Hizmet verdiğimiz sektörde, teknolojinin getirdiği tüm imkanları uygulayan, yenilikçi, güvenilir, çalışanlarına çevreye ve ülkeye katma değer sağlayan öncü bir kuruluş olmak şirket misyonumuzdur.

İlkeler & Hedefler

Müşteri Memnuniyeti; Müşterilerimizin memnuniyeti bizim başarımızdır. Bilgi birikimimizi ve en uygun çözümlerimizi müşterilerimize sunar, böylece onlara en iyi hizmetin, hızlı ve etkin bir şekilde verilmesini sağlarız.

Çalışanlarımızın Memnuniyeti; Başarıya tüm çalışanlarımızla el ele ulaşacağımızın bilincindeyiz. Her zaman bilgi ve öğrenme ağı içinde çalışırız. Çeşitlilik, açık görüşlülük, karşılıklı saygı, belirgin hedefler, kararlılık, liderlik; kurumsal karakterimizdir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Pozitif Sondaj olarak, doğru ve verimli bir çalışmanın ancak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında gerçekleştirilebileceğine inanmaktayız.

Pozitif Sondaj tüm süreçlerde;

Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun, mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sektörel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek oluşabilecek iş kazalarını önlemeyi ve iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli olarak geliştirmeyi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm ekipmanları en doğru ve en verimli şekilde kullanmayı, çalışılacak projelerin başlangıcından bitimine kadar oluşabilecek iş kazalarının önceden analiz ve değerlendirilmesi yaparak gerekli ekipmanlarla önlemleri almayı, en üst birimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimler almasını sağlayarak iş sağlığı ve güvenliği sorumluluğu oluşturmayı ve bu bilinci artırmayı hedeflemektedir.

İşveren mali mesuliyet sigortası çalışanlar lehine ferdi kaza sigortası poliçeleri her sene şirket vizyonuna uygun olarak düzenlenmektedir.

Kalite Politikamız

Firmamız, iş veren memnuniyetini birinci planda tutmakta olup, gelişmiş modern makine parkıyla müşterilerimizin her türlü talebini zamanında ve kusursuz karşılamayı kendisine ilke edinmiştir. Hedefimiz, değişen ve büyüyen iş ortaklarımızın ihtiyaçlarını profesyonel kadromuzla eksiksiz ve hızlı bir şekilde karşılayabilmek, sektörde ilk sıralarda yer alabilmektir.

Çevre

Tüm faaliyetlerinde çevresel yükümlülüklere uymayı,
Tüm personeliyle çevresel sorumluluk ve bilinci içinde çalışmayı, Çevresel etki standartlarını sürekli
olarak geliştirmeyi,
Çevre taahhüdünü sürekli geliştirmeyi, Çalışmalarında çevre taahhüdünü yerine getirmeyi sürekli takip
ederek uygulanabilirliğini sağlamayı,
Çevre, sağlık ve güvenlik beklentilerine ve gereksinimlerine duyarlı kalarak sektöründe lider şirket
olmayı, başlıca misyon edinmiştir.

Pozitif Sondaj olarak, sürdürülebilir gelişme ve çevre koruma olgularından yola çıkarak tüm süreçlerde:

 • Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, çevre ile ilgili kanun, mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,
 • Çevre konusunda sektörel bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek, çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi,
 • Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,
 • Projelerinde başından sonuna kadar oluşan ve oluşabilecek çevresel etkileri kontrol altında tutmayı ve azaltmayı,
 • Çalışmalar sırasında ortaya çıkacak atıkları mümkün olduğunca azaltmayı veya geri kazanmayı,
 • Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek, en üst birimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincini artırmayı hedeflemekte ve taahhüt etmekteyiz.

Hedeflerimiz

 • Müşteri odaklı ve güvene dayalı kaliteli hizmet,
 • Sağlanan teknik ve yönetim hizmetlerinde süreklilik ve devamlılık
 • İş güvenliğinin artırılması ve sıfır kaza
 • Çevreye duyarlı çalışma ve planlama,
 • İş birliği ve ekip çalışma kültürünün gelişmesi, yerleşmesi,
 • Yüksek verim ve kalite bilincinin yerleşmesi,
 • Gelişim ve yeniliğin devamlılığının sağlanması